Privacyverklaring

Femke Marije Fotografie, gevestigd aan de Voltastraat 2bis, 3553RG Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens
Ik verwerk je persoonsgegevens, doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Ik verwerk de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Betaalgegevens
 • Eventuele bedrijfsnaam
 • Specifieke informatie die jij doorgeeft, zoals uitgerekende datum of geboortedatum.
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op mijn website
 • Internetbrowser en apparaattype

Ik verwerk de volgende bijzondere persoonsgegevens:

 • Portretten (waaruit bijzondere gegevens afgeleid kunnen worden)


Doeleinden
Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling via een factuur
 • Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Ik verwerk ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.


Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik bewaar jouw persoonsgegevens enkel voor de duur van onze samenwerking totdat deze helemaal is afgehandeld (mijn diensten en jullie betaling).


Jouw rechten

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens van jou, waarover ik beschik, in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@femkemarije.nl. Ik reageer zo snel mogelijk op jouw verzoek. Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de de Autoriteit Persoonsgegevens.


Beveiligen
Ik heb passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die ik verwerk. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@femkemarije.nl

Cookies
Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. Informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.

Noodzakelijke cookies
Sommige cookies zijn nodig om de primaire functies van mijn website uit te voeren. Via deze website worden daarom functionele cookies geplaatst. Ik kan met behulp van deze cookies mijn website daardoor zo goed mogelijk aanpassen op jouw surfgedrag en ervoor zorgen dat jij meer gebruiksgemak ervaart. Ik ben niet verplicht om jouw toestemming te vragen om deze cookies te plaatsen of te lezen.

Google Analytics
Ik gebruik Google Analytics omdat ik graag wil weten hoe mijn bezoekers de website gebruiken, zodat ik het gebruik van de website kan optimaliseren. Via deze website worden er daarom (geanonimiseerde) analytische cookies van Google geplaatst. Meer informatie over het beleid van Google kun je hier vinden. Deze cookies worden maximaal 2 jaar bewaard.

Uitschakelen en verwijderen
Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 26 september 2019.